Ekler
  
  
Metin
  
Ülkemizin ilk arboretumunun (ağaç parkı), bir diğer ifade ile dünyanın çeşitli bölgelerinden getirilmiş ağaç ve çalı örneklerini barındıran canlı ağaç müzesinin 1949 yılında İstanbul-Bahçeköy’de kurulan Atatürk Arboretumu olduğunu ve buranın 450 kadarı yerli olmak üzere dünyanın her yerinden getirilen yaklaşık 2.000 bitki türüne ev sahipliği yaptığını biliyor muydunuz.