finike.JPG


FİNİKE ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 

Finike Orman İşletme Müdürlüğü 23.08.1943 yılında kurulmuş olup, merkezi Finike İlçesi olarak Finike, Elmalı ve Kumluca ilçelerinin sahalarını kapsar şekilde altı bölgesi olmak üzere kurulmuştur. İleriki yıllarda İşletme merkezi Elmalı İlçesine alınmıştır. 01.03.1963 yılında Elmalı İlçesinde Finike Orman İşletme Müdürlüğü sınırları içersinde Çığlıkara Örnek Orman İşletmesi kurulması üzerine İşletmemiz 01.03.1963 yılında yeniden kurulmuştur. Finike Orman İşletme Müdürlüğü 108.104,4 Ha sorumluluk alanına sahip, Orman İşletme Müdürlüğümüzün % 68,14’ü(73.667,30 Ha) Ormanlık alan, % 31,85’i (34.437 Ha) ise açıklık alan oluşturmaktadır. Ormanlık alanın % 39’u (31.929,0) verimli koru %61’i( 49,941 Ha) bozuk koru %0,1’i (466,5.0 Ha) bozuk baltalık vasfındadır.  İşletme Müdürlüğümüz bünyesinde 5 adet Orman İşletme Şefliği 1 adet Kadastro Mülkiyet Şefliği  bulunmaktadır.

İşletme Şefliklerimizden Aykırıçay, Finike, Pınarcık, Yeşilbağ Şefliği ile Kadastro Mülkiyet Şefliği kuruluş merkezi  Finike İlçe Merkezidir. Demre Orman İşletme Şefliği 2010 yılında İşletme Müdürlüğümüze Kaş Orman İşletme Müdürlüğünden bağlanmış olup, kuruluş merkezi Demre İlçesidir. Orman İşletme Şefliklerine bağlı ormanlık alanların korunmasına hizmet etmek amacıyla Şefliklerin sınırları dahilinde kurulmuş olan 5 adet toplu koruma merkezi bulunmaktadır.

TOPOĞRAFİK YAPISI VE İKLİM DURUMU

Finike Orman İşletme Müdürlüğü  Batı Akdeniz Bölgesinde, doğusunda Kumluca Orman İşletme Müdürlüğü, Batısında Kaş Orman İşletme Müdürlüğü, Kuzeyinde de Elmalı Orman İşletme Müdürlüğü ile komşu olup güneyinde Akdeniz bulunmaktadır. Finike Orman İşletme Müdürlüğü    36 18 05 Kuzey enlemi ile 30 08 57 Güney enlenmi arasında yer almaktadır. Finike Orman İşletme Müdürlüğü sınırlarındaki ormanlar genel olarak  sahil kesimlerinde makilik orman,  orta rakımlı yerlerde kızılçam ve Toroslarda Sedir ormanları bulunmaktadır.

PERSONEL DURUMU

Finike Orman İşletme müdürlüğü bünyesinde 1 İşletme Müdürü, 1 Müdür yardımcısı, 5 İşletme Şefi 1 Kadastro Mülkiyet Şefi, 1 Sayman 1 İşletme Avukatı 12 Orman Muhafaza Memuru 1 sözleşmeli 4/B(tekniker) 4 Memur 40 daimi işçi 53 geçici olmak üzere toplam 119 personel çalışmaktadır.02.03.2016