kaş.JPG 
 
KAŞ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Kaş Orman İşletme Müdürlüğü 1954 yılında kurulmuş olup; Kaş, Kasaba, Gürsu, Kalkan, Lengüme, Sütleğen ve Gömbe olmak üzere 7 adet Orman İşletme Şefliği ve Bu Şefliklerin sınırları dahilinde 66 adet mahalle bulunmaktadır.180.335,70 hektar sorumluluk alanına sahip, Orman İşletme Müdürlüğümüzün % 57’sini (114.780,00 Ha.) ormanlık alan, % 43’ünü (57.177,50 Ha.) açıklık alan oluşturmaktadır. Ormanlık alanın % 56’sı (58305,50 Ha.) normal koru, %44’ü (56.474,50 Ha.) bozuk koru niteliğindedir.

İşletme Müdürlüğümüz bünyesinde; 7 adet Orman İşletme Şefliği, 1 adet Kadastro Mülkiyet Şefliği olmak üzere 8 adet şeflik bulunmaktadır. İşletme Şefliklerimizden; Kaş Orman İşletme Şefliği kuruluş merkezi Kaş İlçe Merkezi, Kasaba Orman İşletme Şefliği kuruluş merkezi Kasaba, Gürsu Orman İşletme Şefliği kuruluş merkezi Gürsu, Kalkan Orman İşletme Şefliği kuruluş merkezi Kalkan, Lengüme Orman İşletme Şefliği kuruluş merkezi Lengüme, Sütleğen Orman İşletme Şefliği kuruluş merkezi Sütleğen, Gömbe Orman İşletme Şefliği kuruluş merkezi Gömbe Mahallesindedir. Bu Orman İşletme Şefliklerine bağlı olarak ormanların korunmasında hizmet etmek amacıyla 7 adet toplu koruma merkezi bulunmaktadır.

TOPOĞRAFİK YAPISI VE İKLİM DURUMU 
Kaş Orman İşletme Müdürlüğü; Akdeniz Bölgesinde Antalya’nın batısında yer almaktadır. Batıdan Muğla O.B.M. Fetiye, Kuzeyden Muğla O.B.M. Kemer, Doğudan Elmalı ve Finike Orman İşletme Müdürlükleriyle komşudur.  Kaş Orman İşletme Müdürlüğü, 36° 11' 43" doğu boylam 29° 38' 50" kuzey enlem (WGS 84) koordinatında yer almaktadır. İşletme Müdürlüğümüz sınırlarındaki ormanlar, Akdeniz iklim kuşağı bölgesinde kalmaktadır.

PERSONEL DURUMU
Kaş Orman İşletme Müdürlüğü bünyesinde; 1 İşletme Müdürü, 2 İşletme Müdür Yardımcısı, 7 İşletme Şefi, 1 Kadastro Mülkiyet Şefi, 1 Sayman, 1 Avukat, 13 Muhafaza Memuru, 9 Memur, 67 Kadrolu İşçi ve 54 Geçici İşçi olmak üzere 152 personel çalışmaktadır.​